top of page

שימור תיק לספר תורה מג׳רבה בתוניס

Tik Sefer Tora 1.jpg
Tik Sefer Tora 2.jpg

התיק נוצר בסוף המאה ה-19 או תחילת המאה ה-20. עיצוב הפריט כולל גילופי עץ, ציורים והזהבה. בשלב ראשון של תהליך השימור הוסרו שכבת קטיפה לא מקורית ושכבות צבע לא מקוריות שנוספו לתיק לאורך השנים.

Tik Sefer Tora 3.jpg
Tik Sefer Tora 4.jpg
Tik Sefer Tora 5.jpg

חלקים חסרים של המבנה הושלמו בגילוף וביציקות מחומר סינטטי, על בסיס העתקה תלת-מימדית של חלקים קיימים שלו. לסיום, הושלמה שכבת הקטיפה ושוחזרו עיטורי הצבע המקוריים של התיק. התיק המשוחזר מוצג במוזיאון וולפסון לאמנות יהודית - ירושלים

bottom of page