top of page

שחזור ארון הקודש מבית ספר ג'ינוגלי בירושלים

mantova 2nd 1_edited_edited.jpg
mantova 2nd 2_edited.jpg

הארון נבנה במנטובה, איטליה באמצע המאה ה-19. בתמונה מס' 1, ניצב הארון בבית הכנסת הגדול של מנטובה.  בתמונה מספר 3, נראה הארון כשהגיע ארצה. שחזור הארון בוצע בשנת 2009.  בהתאם לצילומי הארון המקורי, הושלמו פרטי המבנה והגילופים שלאחר מכן נצבעו וצופו בעלי זהב. לאחר תקופה שבה הוצג הארון המשוחזר במוזיאון יהדות איטליה, הוא נמסר לבית הכנסת ישמח לב בשכונת בית וגן בירושלים.  השחזור בוצע בשיתוף עם מיכל בלנקט. שחזור הגילופים בוצע ע"י ג'ורג' טרויאנוב. 

bottom of page