top of page

רסטורציה של ארון קודש ממנטובה

mantova 1.jpg
mantova 2.jpg

ארון הקודש העתיק (משנת 1795) נמצא היום בשימוש יומיומי בבית הכנסת של הרב בצרי, בשכונת הר-נוף בירושלים. לפני כן הארון ניצב בבית כנסת נטוש בשכונת יד אליהו בתל-אביב. מוזיאון יהדות איטליה קיבל אותו לרשותו. בעקבות שימור הארון, הוא נמסר לבית הכנסת בהר נוף בהשאלה מתמדת.
המעויינים שנמצאים מעל אותיות הכותרת "זה שער השמיים" מסמנים בגימטריה  את שנת ייצור הארון.  
שיחזור הארון ארך כשנה וחצי. בבדיקת שכבות הצבע שבוצעו במעבדות השימור של המוזיאון, מצאנו 5 שכבות צבע לא מקוריות וחלקים רבים של הגילוף היו חסרים. לאחר קונסולידציה של שכבות הצבע והעץ, בוצעו תיקוני סדקים ושחזור של שני העמודים והכתר שנגנבו מבית הכנסת ביד אליהו.  גילוף העמודים והכתר בוצעו ע"י ג'ורג' טרויאנוב, וצביעת העמודים והכתר ע"י נגה שוסטרמן. 

bottom of page