top of page

ארון הקודש של עיריית ירושלים

בשנת 2019, ביצענו את שימור ארון הקודש בבית הכנסת של עיריית ירושלים. זהו אחד מ-52 ארונות קודש שהובאו מאיטליה במסגרת מבצע של הסוכנות היהודית להצלת פרטי יודאיקה מבתי כנסת שננטשו בתקופת השואה. מבצע ההצלה בוצע ביוזמתו של אומברטו נכון, במטרה שתשמישי הקדושה שניצלו יהיו בשימוש בבתי כנסת בישראל. 

במקור, בוצעו עיטורי הארון בטכניקה של Doratura A Mecca - ציפוי בעלי כסף וצביעה בלכה זהובה. כך נהגו אמני הריהוט באירופה לבצע עיטורי זהב, בתקופה שלפני המצאת תחליפי הזהב. את שיחזור העיטורים ושימור הארון ביצענו בטכניקה המסורתית בעבודת יד.

bottom of page