top of page

לטייל, להתפלל, לאהוב | כתבה על שימור בתי כנסת בישראל | מוסף טיולים של עיתון הארץ 17 באוגוסט 2023

שימור בתי כנסת בישראל - כתבה במוסף עיולים של הארץ.jpg
bottom of page