top of page

שימור כסא האפיפיור מכנסיית הקבר בירושלים

Pope 1.jpg

שנת 1871. Salvatore Di Martino מייצר את הכסא המפואר בעל עיטורי עץ המצופים בזהב, בהזמנת המסדר הפרנציסקני באיטליה. בדרך לא ידועה, מגיע הכסא לבעלות המסדר הפרנציסקני של כנסיית הקבר בירושלים.

מאי 2009. כסא הזהב מועבר לכנסיית כל העמים בגת שמנים לקראת המיסה בהשתתפות האפיפיור בנדיקטוס ה-16. בתהליך השימור, חודשו ריפוד הכסא וכיסוי הקטיפה שלו. הושלמו חלקי מבנה וחודש ציפו הזהב בעלי זהב של 24 קראט. השימור בוצע בשיתוף פעולה עם מיכל בלנקט. 

bottom of page